Poškození chodníku

Ve  13:02 hodin  na linku  156 požádal pan B. o  vyslání hlídky MP do ulice Jiřího z Poděbrad.  Jako důvod uvedl, že před  okamžikem do  této ulice nacouval kamion,  který přejel chodník a tento poničil. Hlídka MP se dostavila  na místo určení,  kde se  zkontaktovala  s  oznamovatelem.  Tento  hlídce označil místo porušení chodníku i TIR, který poškození způsobil. Dle  §12/2 písm.  a) zák.  č. 553/91  Sb. byl řidič nákl.  vozidla vyzván, aby prokázal totožnost. Jednalo se o pana D., bytem Slovensko. Výše jmenovaný k celé  věci sdělil,  že přijel zásobovat dřevem  a při  couvání nedopatřením  vjel na  chodník. Hlídka  tohoto poučila  o  přestupkovém  jednání vyplívajícím ze zák. č. 361/2000 Sb. Jelikož  se  pan D. doznal, bylo přestupkové jednání vyřešeno v kompetenci MP.  Dalším šetřením hlídka zjistila rozsah poškození chodníku (drobné vyjetiny  v asfaltové  části, která byla v  důsledku nadměrně  teplých klimatických  podmínek měkká). Předmětný chodník  byl již v minulosti opakovaně "záplatován" asfaltovým povrchem. Poškození chodníku bude dále předáno na příslušný správní odbor k dalšímu využití.