Nalezená peněženka obsahovala velmi vysokou hotovost

V 09:03  hodin hlídka  MP prováděla obchůzku v ul. Pražská.  Skrze  výlohu  prodejny byla na opuštěném  stolku spatřena peněženka. Hlídka MP provedla kontrolu při níž  bylo zjištěno, že  se v místě majitel nenachází. Prodavačka uvedené provozovny byla požádána, aby   byla  přítomná  při  prohlídce  peněženky  jako  tzv. nezúčastněná osoba. V peněžence se  nácházely osobní  doklady  na jméno pana D., bytem Mnichovice.  Dále dvě platební karty, karta pojištěnce a dva technické průkazy. V peněžence se dále nacházela finanční hotovost ve  výši 93.100,-  Kč.. V   peněžence  byl   nalezen  telefonní   kontakt  na výše jmenovaného. Hlídkou MP byl pan D.  vyrozuměn.  V 09:28 hodin  se dostavil  na místo  a peněženku  si po  překontrolování obsahu převzal.