Monthly Archives: Červenec 2013

Kradla oblečení, byla přistižena

V 11:14 hodin nahlásila na služebnu MP telefonicky žena,  že  v  prodejně  textilu na  nám. Karla  IV, zadrželi provozovatelé  obchodu pachatelku krádeže zboží. Celá věc byla  předána hlídce MP. V  11:20 hodin  se hlídka  MP dostavila na místo určení. Zde se nacházela neznámá žena, která  se dle prodejce měla dopustit odcizení zboží v celkové hodnotě…
Číst více

Nalezená peněženka obsahovala velmi vysokou hotovost

V 09:03  hodin hlídka  MP prováděla obchůzku v ul. Pražská.  Skrze  výlohu  prodejny byla na opuštěném  stolku spatřena peněženka. Hlídka MP provedla kontrolu při níž  bylo zjištěno, že  se v místě majitel nenachází. Prodavačka uvedené provozovny byla požádána, aby   byla  přítomná  při  prohlídce  peněženky  jako  tzv. nezúčastněná osoba. V peněžence se  nácházely osobní  doklady  na…
Číst více

Garáž by měla sloužit pro parkování vozidel

V 10:58 hodin hlídce MP  při kontrolní činnosti oznámil muž, že v  kruhových  garážích,  za uzamčenými  vraty  spí  dva  neznámí  muži. Po  prokázání  totožnosti  byli v  mužích zjištěni  pan Ch., bytem Liberec a pan Š., bytem Praha 5. Lustrací na OO PČR bylo  zjištěno, že se nejedná o osoby hledané nebo zájmové ze strany PČR.…
Číst více

Koupaliště by již mělo být bezpečné

Ve  13:46 oznámil  na linku 156 správce  městského  koupaliště v ul.  Klášterní, že  v prostorách koupaliště se  nacházejí  osoby, které včerejšího dne narušovaly veřejný  pořádek, kdy napadaly jiného chlapce. Hlídka  MP se  zkontaktovala s hlídkou OO PČR Mělník a dohodla se na  součinnosti. Hlídka MP  se  poté  na  uvedeném  koupališti  v  ul.  Klášterní  zkontaktovala s …
Číst více

Napadání na koupališti

V 08:00 hodin se na služebnu MP Mělník dostavil pan Š.. Jmenovaný přišel oznámit, že včerejšího dne byl v pozdních  dopoledních hodinách  napaden jeho syn a to skupinkou  občanů   rómské  národnosti. K napadení došlo v  prostoru  městského koupaliště v  ul. Klášterní.  Napadení mělo  být  jak  slovní,  tak  fyzické, kdy  byl udeřen  úderem  do  zad.  Ke…
Číst více

Bratrské řešení problémů

V  03:53 hodin na linku 156 oznámil muž, že  u odbočky do ul. Kosmonautů dochází ke rvačce dvou mužů.  Celá věc byla  předána hlídce  MP. V  místě byli  zjištěni bratři  F., bytem  Neratovice. Tito  sdělili, že řeší rodinný  problém. Bylo zcela zjevné, že jsou  pod vlivem alkoholu. V průběhu ztotožňování se do místa dostavila i…
Číst více

Poškození chodníku

Ve  13:02 hodin  na linku  156 požádal pan B. o  vyslání hlídky MP do ulice Jiřího z Poděbrad.  Jako důvod uvedl, že před  okamžikem do  této ulice nacouval kamion,  který přejel chodník a tento poničil. Hlídka MP se dostavila  na místo určení,  kde se  zkontaktovala  s  oznamovatelem.  Tento  hlídce označil místo porušení chodníku i TIR,…
Číst více

V noci upadla a nemohla vstát

V 09:47 hodin na  linku 156  nahlásila paní D. z ČČK, že se potřebují  dostat do zavřeného bytu  vozíčkářů. Potřebují otevřít nebo vlézt oknem. Na místě  je  jejich  zdravotní sestra.  Podle sdělení, uživatelka bytu  v noci upadla  a protože  je nepohyblivá  nemůže vstát. V 9:48 hodin bylo předáno hlídce MP, která se dostavila na místo…
Číst více

Stěžoval si na podomní prodejce

V 11:52 si na linku 156 stěžoval pan R. a to  na  podomní  prodejce,  kteří  nabízejí  "levnou" elektřinu.  Jmenovanému bylo  sděleno, že ve  městě  Mělník, není zakázán podomní prodej. Pan R. se dále dotazoval co má udělat proto,  aby  město  vyhláškou  zakázalo  podomní  prodej.  Bylo mu  doporučeno podat podnět na  MěÚ Mělník, případně na  zastupitelstvo.…
Číst více