Monthly Archives: Červen 2013

Naštěstí vše dobře dopadlo

V  15:32 hodin požádal operační OO PČR operačního MP o vyslání  hlídky  MP  do prostoru  ul. Vlasákova a to důvodu  hořícího  bytu.  Z  důvodu možného prodlení použila hlídka MP při tomto zásahu výstražné světelné a zvukové  znamení. V  době příjezdu hlídky MP na místo určení se  zde již nacházel HZS Mělník. Jak bylo později zjištěno…
Číst více

Syn napadal matku

V  16:55 hodin  oznámila operačnímu  MP paní N.,  bytem Mělník, že je společně se svým manželem napadána svým synem z prvního manželství. Na  základě  provedené  lustrace u  OO PČR  bylo následně  zjištěno, že se v  daném  případě nejedná o zájmovou osobu ze strany PČR. Jak bylo hlídkou MP na místě samotném  zjištěno, pan T. je …
Číst více

Žádný troškař

Ve 13:25  hodin oznámila  ostraha prodejny  u autobusového  nádraží, že  v prostoru  této prodejny  došlo  k  drobné  krádeži. Hlídka MP se dostavila  na místo,   kde  se   zkontaktovala s ostrahou  prodejny. Tato   označila podezřelého. Jednalo se  o pana B., bytem Praha.  Hlídka  tohoto  poučila,  že  odcizením  zboží (drogerie)  v hodnotě  1 205,-  Kč  naplnil  skutkovou podstatu…
Číst více

Rozbíjel vše co potkal

V 02:10 hodin na služebnu MP telefonicky oznámil muž,  že jde  po ul.  Pražská a  za ním  jde mladý muž v  černém oděvu,  který kope do odpadkových košů. Po chvíli opět oznámil, že  na úrovni Krajské hygienické  stanice a  u autobusové zastávky je  slyšet  řinčení skla. Hlídka MP se v 02:13 hodin  dostavila na místo…
Číst více

Hořící motor

V  9:31 hodin  na linku  156 nahlásil muž, že  v ul. Nová vzplanul motor u osobního motorového vozidla. Celá věc byla okamžitě předána hlídce MP. Operátorka MP ihned celou věc předala HZS Mělník. V 9:33 hodin  se hlídka  MP dostavila  na  místo  určení.  U  motorového vozidla  tov. značky  Volkswagen  se  nacházel  řidič,  který  společně  s…
Číst více

Nechtělo se mu do výkonu trestu

V 16:56 hodin oznámil zaměstnanec bezpečnostní agentury z prodejny v ul. Mladoboleslavská, že v prostorách prodejny došlo k  odcizení zboží. Celá věc byla předána hlídce MP. V 17:00  hodin se hlídka MP dostavila  na místo  určení. Zde  byl označen  neznámý muž,  který  se  měl  dopustit  odcizení  zboží.  Dle  ustanovení § 12 odst. 2) písm. b),…
Číst více

Vyběhla na chodbu za synem

V 09:20 hodin na služebně MP telefonicky žádal operační HZS hlídku MP o asistenci  u otevření bytu  v ul. Pražská. Hlídka se na  místě zkontaktovala s velitelem zásahu HZS  a  s majitelkou bytu. HZS se podařilo byt otevřít. V daném případě se jednalo o paní D., které  zabouchl průvan dveře od bytu, když vyběhla za…
Číst více

Ukradl tavený sýr

V 10:23 hodin  na  služebnu MP telefonicky  oznámila zaměstnankyně prodejny v ul. Bezručova, že v prodejně přistihli pachatele bezprostředně po krádeži zboží.       Hlídka MP se  v 10:30  hodin dostavila  na místo  určení,  kde  pracovníci     ostrahy označili  muže, který  v prodejně  odcizil  zboží  v  celkové  hodnotě  23,70,-Kč  (tavený sýr).  Toto zboží  ukryl do  kapsy a  s…
Číst více

Agresivní opilec – narkoman

Ve 14:08  hodin oznámil operačnímu MP muž, že  v prostoru  ul. Bezručova, před  místními garážemi,  leží na zemi neznámý muž, který je zcela zjevně pod  vlivem  alkoholických nápojů  či jiných  návykových  látek.  V  době  příjezdu  hlídky MP na místo určení, zde již celou záležitost řešila hlídka OO PČR. Jelikož muž nemohl (a nechtěl) hlídce OO…
Číst více

Velmi nebezpečná zábava

V  6:08 hodin  oznámil na  linku 156 muž, že v  ul.  Vodárenská  tři muži  a jedna žena pustili z   vrchu této ulice  černý plastový  kontejner na  odpad.  Hlídka  MP  v  místě  provedla kontrolu, bylo zjištěno, že kontejner na odpad se zastavil na  křižovatce ul.  Vodárenská a  ul. Pod  Vrchem.  V  6:33  hodin  hlídka  spatřila  osoby…
Číst více