Monthly Archives: Květen 2013

To by žvýkal velmi dlouho

V 15:10  hodin  telefonicky  oznámil  pracovník  ostrahy  obchodního domu  v  ulici Vodárenská,  že v této prodejně  byl zadržen  pachatel drobné  krádeže zboží.  Hlídka MP se po tomto oznámení dostavila na místo. Ostraha  prodejny označila muže, který se měl dopustit protiprávního jednání  a to tím, že odcizil spotřební zboží (žvýkačky,bonbóny apod.) v  celkové hodnotě 3683,-Kč.  Zboží…
Číst více

Nezajištěný sklad

V 02:47  hodin byl  hlídkou MP  v  prostoru  ul. Kosmonautů  zjištěn nezajištěný skladovací prostor. Otevřená vrata a  nezajištěná mříž. V  tomto skladovacím  prostoru  se  nacházela  kola,  elektrické nářadí,  plovoucí podlahy  a různý  materiál určený k podnikání.  Před tímto prostorem  bylo zaparkované vozidlo. Na  základě provedené lustrace byl jako majitel  vozidla následně zjištěn pan J.. Výše…
Číst více

Renault bez řidiče

V 16:15 hodin na  linku 156  oznámil muž, že na Slovanech,  pod  mateřskou  školkou, samovolně  sjelo vozidlo  Renault. Hlídka MP v místě zjistila, že vozidlo sice bylo zabrzděno, ale nedostatečně.  Lustrací na  OO PČR  zjištěn majitel vozidla pan  O.. Hlídka  MP  jmenovaného vyrozuměla a tento  vozidlo  přeparkoval   a dostatečně  zabezpečil.  
Číst více

Ztracená peněženka se objevila

V 11:51 hodin oznámil operačnímu MP pan K.,  že dnešního dne vytratil  v  prostoru nákupního střediska svou peněženku i s doklady a  celým důchodem. Jelikož se v  daném případě  jednalo o staršího a  zdravotně postiženého  člověka, dostavila  se hlídka  MP následně do jeho  místa trvalého  bydliště, kde  strážníci poskytli výše jmenovanému  soukromý telefon, aby mohlo …
Číst více

Nákupní košík má být používán k nakupování

V 00:26  hodin byla na  kamerovém systému  spatřena  skupina mládeže,  která  jezdí v nákupním košíku.  Vzhledem k  vytíženosti hlídky MP byla  celá  věc předána  na OO PČR.  Dle kamerového systému skupina mládeže zašla i s vozíkem  do ul.  Nová,   po  příjezdu   hlídky  PČR    se  v    místě  již   nikdo  nenacházel.  V 6:12  hodin hlídka  MP provedla…
Číst více

Zastával se kamarádky

V 19:54 hodin na linku 156 oznámil muž, že v ul. Veslařská je mladík  v zeleném  tričku, který  vyhrožuje ženě, že ji zmlátí. Do místa  byla nastavena kamera, kde byla spatřena v ul. Veslařská skupinka  cca 5 osob, mezi nimi mladík v zeleném tričku. Hlídka  se dostavila na místo,  kde bylo zjištěno,  že výše  jmenovaný…
Číst více

Manželský trojúhelník

V 19:16 hodin OO PČR  požádalo o  výjezd hlídky  MP do  ul  Kosmonautů,  kde  je  pan K., kterému vyhrožují dva muži. Hlídka se dostavila na místo, kde se  nacházel pan K.. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že  muž není v  pátrání PČR. Poblíž místa se v panelovém  domě nacházel pan Č. se  svou rodinou.  Bylo zjištěno, …
Číst více

Navoněný zloděj

Ve 12:51 hodin oznámila na linku 156 pracovnice prodejny v ulici Bezručova, že v prostoru této prodejny byl za  pokladnami  přistižen neznámý muž po odcizení zboží. Hlídka  MP  se ve 12:55 hodin  dostavila na  místo určení,  kde byl vytěžen pracovník  ostrahy prodejny  a současně  svědek události, který  označil neznámého  muže. Tento  v  prodejně  odcizil zboží…
Číst více

Kradl a pak ho odvezla RZS

V 08:46  hodin oznámila  na linku  156  zástupce  vedoucí prodejny   v ul.  Mladoboleslavská,  Mělník,  že v prostoru této prodejny byl přistižen neznámý  muž při zcizování spotřebního zboží. Hlídka  MP  se v  08:47  hodin  dostavila na  místo určení,  kde byl vytěžen pracovník  ostrahy prodejny a současně svědek události, který označil neznámého muže. Tento ležel na zemi…
Číst více