Stále řádí zloději kovů

Ve  12:14 hodin bylo  obdrženo oznámení  od občana,  že u  Labe  kousek od  ul. Na  Hadíku, pod cukrovarem  se  nachází  osobní motorové vozidlo, bílé barvy. U vozidla  se  nacházejí  tři  muži  a  dle  oznamovatele  zcizují  kovové materiály z budovy bývalého cukrovaru. Celá věc byla předána hlídce MP. Hlídka   MP se dostavila na místo  určení. Zde byli  zastiženi tři  neznámí muži,  kteří se  v popisovaném  místě snažili odcizit staré ocelové schody. Dle § 12 odst. 2) písm. b),  zák. 553/1991 Sb. byli tito požádáni o prokázání totožnosti. V osobách  byl  zjištěn pan Ch., bytem Mělník a dále bratři W., bytem Mělník.  Celá  věc  byla  cestou  operační oznámena dozorčí službě OO PČR Mělník a dále byla vyrozuměna odpovědná osoba bývalého cukrovaru. Ve  12:38 hodin hlídka MP  celou záležitost předala hlídce PČR k dalšímu dořešení.