První pomoc byla velmi nutná

V  17:14 hodin  na linku  156 oznámil  dobře známý "bezdomovec", že v ul. Bezručova v    ruinách tzv.  hotelu u zimního stadionu se nachází ležící pan D. ( také osoba bez přístřeší), který je v apatickém stavu. Celá věc byla předána hlídce MP. Ta se za pomocí VRZ dostavila na místo určení, zde se nacházel oznamovatel. Tento  sdělil,  že  panu  D.  poskytnul  první  pomoc, protože upadal do šokového stavu a stěžoval si na bolest ledvin.  Celá věc byla  předána RZS. Hlídka MP    celou  věc předala RZS a  následně poskytla jmenovanému  prví pomoc. V 17:23 hodin se do místa  dostavila RZS a celou věc si převzala, dále se do místa dostavila hlídka OO  PČR  Mělník. Hlídka MP společně s PČR byla nápomocna RZS. V 17:45 hodin byl  pan D. převezen do NsP Mělník k ošetření.