Napadala úřednice, skončila v léčebně

V  08:14 hodin  byl zaznamenám  tísňový   poplach u sociální pracovnice. Do místa se neprodleně  dostavila hlídka MP. Při vstupu do budovy MěU Mělník, kde se nachází oddělení sociálně právní ochrany dětí, hlídka zaslechla zvýšené hlasy vycházející z  jedné z    kanceláří. Hlídka MP se v místě spojila s pracovnicemi  zmíněného oddělení,  které sdělily,  že v  kanceláři se  nachází  problémová klientka. V této byla později  zjištěna paní  S., bytem Velký  Borek. Paní S. se vůči pracovnicím a hlídce MP chovala velice  arogantně a vykazovala známky silného psychického rozrušení. Z  tohoto  důvodu  zaměstnankyně OSPOD do místa zavolala RZS. V 8:56 hodin se  do místa dostavila  RZS, kde  službu konající doktor zhodnotil  psychický stav  paní   S.  za   velmi  vážný  a  rozhodl  o  převozu  do  psychiatrické  léčebny. Jelikož  jmenovaná  odmítala  i přes  výzvy  hlídky MP  místo  dobrovolně opustit a začala  klást aktivní odpor, bylo vůči ní dle § 18 odst. 1 písm. a),  zák. 553/1991Sb. použito  hmatů a chvatů k vyvedení z kanceláře do  vozidla RZS a  jelikož aktivní odpor vůči hlídce MP a osádce RZS stálé  trval,  bylo  dále  použito  dle  18a  odst.  1,  písm.  c),  zák.553/1991  Sb. služebních pout.  Z důvodu převezení paní S. do  psychiatrické léčebny  nacházející se  mimo katastr  města  Mělník,  byla  do  místa přivolána hlídka PČR, která se v 9:48 hodin dostavila do místa a celou  věc si převzala.