Pes útěkář

Ve 22:37 hodin spatřila operátorka MKDS,  jak se po autobusovém nádraží pohybuje  Německý  krátkosrstý ohař,  hnědobílé barvy  se zkráceným  ocasem.  O psu  je známo, že  je majetkem pana Š.. Dle sdělení pracovníků městského   útulku se pes nedá odchytit. Dále jsou na tohoto psa často stížnosti ze  strany občanů.  Hlídka MP  se  dostavila  do místa  trvalého bydliště  pana  Š.. Tento  neotevřel. Dále  bylo zjištěno v registru, že pes není přihlášen a  nejsou   za něj placeny poplatky. Pan  Š. je  podezřelý z  porušení vyhlášky města Mělníka  dle ustanovení § 46 odst. 2) zák. 200/1990 Sb. Celá věc bude postoupena k dalšímu dořešení na příslušný správní odbor při MěÚ Mělník.