Monthly Archives: Březen 2013

Sluchátka zdarma

V 15:24 hodin oznámila paní D., že v prostoru prodejny v ulici Bezručova došlo k drobné krádeži.  Hlídka MP společně s psovodem PČR se dostavila  na  místo,  kde  se  zkontaktovala  s  oznamovatelkou.  Tato  označila podezřelou.  Jednalo se  o slečnu K., bytem Křivenice 53.  Hlídka  tuto  poučila, že odcizením zboží  (sluchátka) v  hodnotě 179,- Kč, naplnila…
Číst více

Obchod byl již uzavřen

Ve  22:23 hodin  žádá pan M. o  výjezd hlídky  MP  k  obchodnímu  středisku v ul. Vodárenská, kde dva podnapilí muži kopou do košů a chtějí  se dostat dovnitř. Při  příjezdu hlídky  v místě již k  ničemu nedocházelo.  Nacházeli se  zde  dva  muži,  v  kterých  byli  později zjištěni pan N., bytem Mělník a pan H., bytem…
Číst více

Bezdomovec se psem

V 19:20 hodin pan Š. oznámil, že před vstupem na vlakové  nádraží   leží muž (bezdomovec) se psem. Hlídka MP se dostavila na místo kde  se nacházel muž.  V tomto byl zjištěn již dobře známý pan N., bytem Mělník.  Tento, byl hlídkou MP  z místa vykázán a celá věc byla vyřešena dle kompetence MP. 
Číst více

Ukradl vodku

V 20:37  hodin požádal telefonicky zaměstnanec  bezpečnostní agentury působící  v  nákupním  středisku v  ul. Vodárenská  o  urychlený  výjezd  hlídky  MP  do  nákupního střediska, kde byl přistižen pachatel bezprostředně po  krádeži  spotřebního zboží. Tento se chová agresivně a chce  místo opustit. Hlídka  MP se ve 20:40 hodin za použítí VRZ dostavila na místo určení,  kde ostraha …
Číst více

Nakonec se ke kácení přiznal

V  10:35 hodin  na linku  156 oznámil  muž, že za garážemi  rómové kácejí stromy. Celá  věc byla předána hlídce MP. V 10:40 hodin se hlídka MP dostavila  na místo  určení. V  místě bylo  zaparkováno zelené vozidlo Audi s  přívěsným vozíkem. U vozidla  se nacházel  pan B., bytem Byšice. Tento sdělil, že v místě kontroluje  možné…
Číst více

Nechtěla v domě manželovu milenku

V 8:22  hodin na  linku 156  oznámila žena, že  v místě  bydliště ji napadá manžel. V 8:34 hodin  se hlídka MP  dostavila na  místo. Zde  již k žádnému fyzickému  napadání nedocházelo. Hlídka zde hovořila s oznamovatelkou, která sdělila, že s manželem v domě  je  jeho  milenka, kterou  ona si  v domě  rozhodně nepřeje. Výše  jmenovaná …
Číst více

Vypouštění fekálií

Ve 21:00 hodin na  linku 156  oznámil muž,  že v ul. Dobrovského dochází k vypouštění fekálií do vozovky. Hlídka  MP provedla  kontrolu a  v  místě byla  zjištěna  vytékající  voda  z čističky,  u které je nefunkční  přepad. Následně byla vytěžena majitelka, která byla upozorněna na skutečnost, že pokud se tato skutečnost bude i nadále opakovat, celá…
Číst více

Velmi opilý řidič

Ve 21:55 hodin zaznamenala operační MP na MKDS,  jak se v centru města pohyboval muž, který vystoupil s vozidla Mercedes Benz, tmavé  barvy. Následně nasedl  do vozidla na místo řidiče a odjel do prostoru  nám.  Míru, kde  neustále a  opakovaně zpomaloval a náhle  zrychloval. Celá událost byla následně předána hlídce MP, která se v danou…
Číst více

Vzala na něj paličku, dostala facku

V 17:58 hodin operační OO  PČR  telefonicky  požádal  o  výjezd  hlídky  MP  do  ul. Sokolovská,  kde měla  být fyzicky  napadena paní D.. Hlídka  MP se  v 18:07  hodin dostavila  na  místo  určení,  kde  byla vytěžena  oznamovatelka, která sdělila, že jí  fyzicky napadl její přítel, který jí dal přes pusu několik facek. Následně byl vytěžen  přítel…
Číst více

Měl velký hlad

V 17:33  hodin  oznámil  na  linku  156  pan  N., zaměstnanec  obchodního centra  v  ulici Mladoboleslavská, že  v  prostoru této prodejny došlo k drobné krádeži zboží. Na místo byla vyslána hlídka MP, která  se zkontaktovala  s ostrahou  prodejny.  Tato  následně označila podezřelého z přestupku. Jednalo se pana  Č., bytem Křešice. Odcizené zboží schoval pod bundu a…
Číst více