Ukradl potraviny a bačkory

Ve   13:27  hodin  telefonicky  oznámila  pracovnice obchodního domu v ulici Bezručova, že v  této prodejně  byl zadržen  pachatel  drobné  krádeže zboží.  Hlídka MP se po tomto oznámení dostavila na místo.  Ostraha   prodejny  označila  muže,  který  se  měl   dopustit protiprávního jednání  a to tím, že odcizil spotřební zboží v  celkové hodnotě 507,-Kč. ( potraviny a jedny bačkory). Zboží vložil do batohu a poté prošel pokladnou bez placení. Hlídka MP  následně v  uvedeném muži  vytěžila dle  § 12, zák. 553/91  Sb. pana G., bytem Mělník. Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o zájmovou osobu  PČR. V daném případě, se tento dopustil  přestupku dle §50/1, písm. a), zák.  200/90 Sb.  Jmenovaný,  své  přestupkové  jednání  uznal.  Zboží  bylo vráceno zpět na prodejnu. Výše jmenovanému byla uložena bloková pokuta.