Nebyl to Vašut

Dne  28.1. 2013 v 17:40 hodin při kontrolní činnosti jednoho z obchodních center,  byla hlídka MP požádána  ostrahou prodejny  o setrvání a to z důvodu  zjištěného záchytu. Pracovník bezpečnostní služby sdělil, že neznámý  muž odcizil  zboží ( balíček  dvou klobás v hodnotě 23,-  Kč )  a  to  způsobem, že zboží znehodnotil otevřením a částečnou konzumací.  Na výzvu prokázání totožnosti muž zmateně sdělil, že se jmenuje Zdeněk Vašut,  datum narození ani pobyt si nepamatuje a to ani po  poskytnutí nezbytné součinnosti hlídky MP. Na základě  výše uvedeného  byl muž  dle § 13 odst.  1 zákona č.  553/1991 Sb.  předveden na  služebnu  OO  PČR  ke  zjištění totožnosti. Jelikož muž byl  pod vlivem  alkoholu či  jiné návykové látky a jeho chování bylo nad  míru zmatečné, nebylo možné spolehlivě určit totožnost zjišťované osoby.  Osoba byla ponechána na služebně OO PČR k provedení dalších úkonů.  Následně bylo zjištěno, že se jedná o občana Ukrajinské národnosti, který je již několik let vyhoštěn z ČR.