Dvakrát ve stejném hotelu

V 10:46 hodin požádala telefonicky recepční hotelu v centru města o výjezd hlídky MP z důvodu problému s hostem. Po příjezdu hlídky  na místo, oznamovatelka sdělila, že host na jednom z pokojů  podle předešlých událostí zřejmě nechce zaplatit za ubytování. Dle zjištění se  jednalo o  pana G., bytem Mělník. Lustrací OO PČR se nejednalo o zájmovou osobu.  Za  přítomnosti hlídky jmenovaný přislíbil zaplacení a to po návratu  kamaráda, který jel pro  peníze. Následně  byla oznamovatelka poučena o  dalších krocích v případě nezaplacení dlužné částky.                            

Ve 13:22 hodin opětovně požádala recepční hotelu o vyslání hlídky MP  z  důvodu podezření  z krádeže  u osoby  již  MP  řešené.  Zde  přistihli  pachatele bezprostředně po krádeži vybavení hotelového pokoje. Hlídka MP se dostavila na místo  určení, kde  byl za  podezřelého označen výše jmenovaný  pan G., který  odcizil  rozhlasový  přijímač.  Panu G. bylo sděleno, že  se svým jednáním dopustil  přestupku dle  § 50 odst.  1 písm. a)  zák. č. 200/1990 Sb.. Jelikož se pan G. k činu  doznal, byla  mu uložena bloková pokuta v maximální možné výši. Po  té  hlídka MP muže z místa vykázala a místo opustila.                       

Dlužná částka za ubytování byla uhrazena a rozhlasový přijímač byl navrácen hotelu.