Zadržení pachatele krádeže okapů

Ve 23:45  hodin požádal  dozorčí OO  PČR  o  výjezd  hlídky MP do ul. Vinohradská, kde na křižovatce s ul. Medovou dochází ke krádeži okapů. Dále uvedl, že hlídka PČR také jede na místo. Hlídka MP se dostavila na místo,  kde se  zkontaktovala s  oznamovatelem. Tento sdělil, že  viděl dvě  osoby,  jak  od sousedů  odnášejí okapy  (utržené z  dřevěného přístřešku).  Dále uvedl, že odešly přes pole směrem k parku. V tu dobu se na místo dostavila i hlídka OO PČR. Obě hlídky  prováděly kontrolu  uvedené lokality  s  cílem  získat poznatky o pohybu podezřelých. Následně  byla hlídkou  MP spatřena osoba za  objektem bývalé STS, která se na výzvu strážníků "Jménem zákona, stůjte!"  dala na útěk a v křoví zmizela. Poté byl muž  hlídkami zadržen. Jednalo se o pana H.,  bytem Záboří. Další úkony včetně převzetí celé věci prováděla hlídka OO PČR. Dalším  šetřením byly  na poli  u ul. Vinohradská nalezeny  měděné okapy.