Srna v kolejišti

V 10:37 hodin na  služebnu MP  telefonicky oznámil  pan Ř., že  na úrovni ukončení obce Vehlovice v kolejišti leží sražené velké zvíře. Hlídka MP v místě  zjistila,  že se  jedná o  srnu. Tato byla hlídkou odstraněna z kolejiště. Informace  byla předána  odpovědnému pracovníkovi  mysliveckého  spolku, který  přislíbil srnu odstranit. Ve 13:52 hodin hlídka MP provedla kontrolu místa - srna  byla odstraněna.