Pokousán psem

V 10:50 hodin se na služebnu MP dostavil pan M., bytem Mělník,  s dokladem o ambulatním ošetření na chirurgické ambulanci  z  důvodu pokousání psem. Žádal hlídku MP, aby se  spojila s majitelkou  psa, neboť od ní  potřebuje potvrzení  o veterinárním vyšetření psa  a ona toto  odmítá. Majitelka  psa  se  zdržuje  v  chatě  na  Kradlově. Operační MP jmenovanému  vysvětlila, že  chatová oblast  na Kradlově již spadá  do  katastru obce Kly. Vzniklou situaci je možné řešit s PČR.