Otevřená garáž

Ve 13:16 hodin na linku 156 oznámil pan D.,  že  v ul. Nezvalova je od rána otevřená garáž. Hlídka MP v místě zjistila, že se  zde nachází  malý motocykl,  dle  zjištěné lustrace byl zjištěn jako majitel pan M.. Tento byl o celé věci vyrozuměn a ve 13:54 hodin  garáž zajistil,  hlídka   MP  po  provedení  všech  nezbytných  úkonů  místo  opustila.