Dostala málo dárků pod stromeček?

V 11:27 hodin  oznámila zaměstnankyně prodejny  v  ul. Veslařská, že v prostoru této prodejny došlo k drobné krádeži. Hlídka MP se dostavila na  místo,  kde  se  zkontaktovala  s  oznamovatelkou.  Tato  označila podezřelou dívku. Dle OP  se jednalo o slečnu P., bytem Kly. Hlídka tuto poučila, že  odcizením zboží  (drogerie)  v  hodnotě  77.90  Kč  naplnila  skutkovou podstatu přestupku dle § 50/1 písm. a) zák.č. 200/90 Sb. krádeže. Jelikož lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou a tato se k činu  doznala, byla jí uložena bloková pokuta.