Bratři rváči

V 00:58  hodin požádala  operační OŘ PČR  o hlídku  MP do  živnostenské  provozovny v centru města,   kde  má docházet  ke rvačce  několika osob.  Hlídka  MP se dostavila na  místo, kde  zjistila,  že  ti,  co  rvačku  vyvolali,  v provozovně již  nejsou.  Službu  konající  obsluha  sdělila,  že  tito odešli,  ale nadále se obává jejich návratu. Hlídka dále  zaznamenala, že uvedení nastoupili do bílé dodávky s korbou. V průběhu  prováděných úkonů se na místo dostavila hlídka PČR a celou věc si převzala k dalšímu šetření. Následně  hlídka MP spatřila výše uvedené vozidlo, které při  příjezdu  na nám.  Míru z  ul. Legionářů se rychle obrátilo a odjíždělo. Obě  hlídky toto vozidlo  zastavily v  ul. U  Tanku a  hlídka MP  asistovala při  lustraci osádky vozidla.                                                         

Operační MP v 01:18 hodin informovala hlídku MP, že dvě osoby (původci  konfliktu) se vrátily k provozovně a chtěly se dostat dovnitř, nyní se  zdržují v blízkosti provozovny.  Hlídka MP  tyto  vytěžila, jednalo se o bratry Š., bytem Malý  Újezd. Nato se opět dostavila hlídka PČR a řešení situace převzala.