Monthly Archives: Prosinec 2012

Bratři rváči

V 00:58  hodin požádala  operační OŘ PČR  o hlídku  MP do  živnostenské  provozovny v centru města,   kde  má docházet  ke rvačce  několika osob.  Hlídka  MP se dostavila na  místo, kde  zjistila,  že  ti,  co  rvačku  vyvolali,  v provozovně již  nejsou.  Službu  konající  obsluha  sdělila,  že  tito odešli,  ale nadále se obává jejich návratu. Hlídka…
Číst více

Zadržení pachatele krádeže okapů

Ve 23:45  hodin požádal  dozorčí OO  PČR  o  výjezd  hlídky MP do ul. Vinohradská, kde na křižovatce s ul. Medovou dochází ke krádeži okapů. Dále uvedl, že hlídka PČR také jede na místo. Hlídka MP se dostavila na místo,  kde se  zkontaktovala s  oznamovatelem. Tento sdělil, že  viděl dvě  osoby,  jak  od sousedů  odnášejí okapy …
Číst více

Zadržení sprejera

Ve 20:56 hodin požádalo OO PČR o výjezd hlídky MP na vlakové nádraží, kde má docházet ke sprejovým nástřikům. Hlídka MP se dostavila na místo během cca 1 minuty, zde  výpravčí   ukázala  místo,   kde  se  zdržují  dvě  osoby provádějící nástřik.  Hlídka MP z  povzdálí viděla, jak tyto osoby provádějí sprejový nástřik na vlakovou soupravu a…
Číst více

Pokousán psem

V 10:50 hodin se na služebnu MP dostavil pan M., bytem Mělník,  s dokladem o ambulatním ošetření na chirurgické ambulanci  z  důvodu pokousání psem. Žádal hlídku MP, aby se  spojila s majitelkou  psa, neboť od ní  potřebuje potvrzení  o veterinárním vyšetření psa  a ona toto  odmítá. Majitelka  psa  se  zdržuje  v  chatě  na  Kradlově. Operační…
Číst více

Srna v kolejišti

V 10:37 hodin na  služebnu MP  telefonicky oznámil  pan Ř., že  na úrovni ukončení obce Vehlovice v kolejišti leží sražené velké zvíře. Hlídka MP v místě  zjistila,  že se  jedná o  srnu. Tato byla hlídkou odstraněna z kolejiště. Informace  byla předána  odpovědnému pracovníkovi  mysliveckého  spolku, který  přislíbil srnu odstranit. Ve 13:52 hodin hlídka MP provedla…
Číst více

Dostala málo dárků pod stromeček?

V 11:27 hodin  oznámila zaměstnankyně prodejny  v  ul. Veslařská, že v prostoru této prodejny došlo k drobné krádeži. Hlídka MP se dostavila na  místo,  kde  se  zkontaktovala  s  oznamovatelkou.  Tato  označila podezřelou dívku. Dle OP  se jednalo o slečnu P., bytem Kly. Hlídka tuto poučila, že  odcizením zboží  (drogerie)  v  hodnotě  77.90  Kč  naplnila  skutkovou…
Číst více

Matka se omluvila za svého syna

V 19:28 hodin na služebnu MP telefonicky  oznámil  pan N., že  byl v  živnostenské provozovně v  ul. Jiřího  z  Poděbrad  fyzicky napaden a nyní neslyší na ucho. Hlídka MP se v 19:29  hodin dostavila  do živnostenské provozovny,  kde byl  vytěžen oznamovatel a  svědek události. Dále bylo zjištěno, že událost by měla být zaznamenána  interním kamerovým…
Číst více

Nechtěl RZS ale hlídku MP

V 11:27 hodin na lince  156 požádala  paní O. o příjezd hlídky MP.  Před  vchodem  do prodejny sedí bezdomovec, který sdělil, že nemůže  chodit. Přivolání RZS  odmítl s  tím, že  chce hlídku  MP. Hlídka MP na  místě hovořila se známým  bezdomovcem,  který poté  odešel  na  lékařskou  pohotovost.                …
Číst více

Zranil se sám?

Ve 21:36 hodin na linku 156 oznámila paní Ch., že v ul. Italská, na zdejší  ubytovně si jeden ubytovaný muž rozbil hlavu. Do  místa byla přivolána RZS a  předánohlídce  MP, která  se dostavila ve 21:40 hodin do místa. Zraněný muž byl pan K., bytem Polsko. Tento byl odvezen  RZS  do  NsP  Mělník  na  oddělení chirurgie …
Číst více

Otevřená garáž

Ve 13:16 hodin na linku 156 oznámil pan D.,  že  v ul. Nezvalova je od rána otevřená garáž. Hlídka MP v místě zjistila, že se  zde nachází  malý motocykl,  dle  zjištěné lustrace byl zjištěn jako majitel pan M.. Tento byl o celé věci vyrozuměn a ve 13:54 hodin  garáž zajistil,  hlídka   MP  po  provedení  všech …
Číst více