Potřeboval se učesat?

V  19:15 hodin  na  linku  156  telefonicky  oznámil  zaměstnanec  obchodního   střediska  v  ul.Bezručova, že  v  prostorách prodejny  došlo ke  krádeži  zboží.Celá  věc  byla  předána hlídce MP. V 19:21 hodin se hlídka MP dostavila  na místo  určení. Zde  byla  označena neznámá osoba, která se dle sdělení  pracovníka ostrahy měla  dopustit krádeže  zboží v celkové hodnotě 59,90,-Kč. ( hřeben). Dle ustanovení § 12  odst.2 písm   a)  zák.553/1991Sb. byla   tato  osoba   požádána  o   prokázání totožnosti. V   této    osobě  byl    následně  zjištěn   pan B., bytem Dolní Beřkovice. K celé  věci se  jmenovaný na  místě doznal. Cestou  operační byla provedena lustrace se zjištěním, že se nejedná o osobu zájmovou ze strany  PČR. Hlídka MP  jmenovanému sdělila, že  se  dopustil  přestupku proti ustanovení §50 odst.1.písm.a) zák.200/90 Sb. Poté mu byla uložena bloková  pokuta.