Podezřelá situace měla zajímavý konec

V  16:44 hodin oznámila na linku 156 paní N., že v  ul.  Na  Fialkách je opřený žebřík  o neprůhledný  plot u sousedního pozemku,  opodál stojí  vozidlo  Mercedes a uvnitř objektu  jsou neznámé osoby a  něco řežou.  Hlídka MP se dostavila  na místo  určení a monitorovala  pohyb cca 8  osob, které  byly uvnitř  pozemku (řezání,  bouchání  apod.). Poznatek  okamžitě předán na PČR.  Následně osoby s  nářadím (mot.  pily, elektrocentrála,  rozbrušovačka a  ruční nářadí) přelezly přes plot,  kde je  hlídka MP vyzvala, aby  prokázaly svou  totožnost a  k celé  věci podaly  vysvětlení. Hlídce bylo sděleno, že práce provádějí na základě požadavku majitele objektu a to pana B.   Operační  MP  se  s  tímto  tel. zkontaktovala.  Pan B. potvrdil, že pozemek je jeho a  zmíněné  osoby práce  provádějí.  V  průběhu prováděných úkonů se dostavila hlídka OO PČR, která si na místě  celou věc převzala. Provedením lustrace všech osob bylo zjištěno, že jedna z  nich, pan H.,  bytem Libčice, je osobou zájmovou.