Nechtěla zůstat v nemocnici

Ve  21:25 hodin  na lince  156 požádal lékař  z  oddělení chirurgie JIP o příjezd hlídky MP na místo a to z důvodu problémové, nespolupracující  pacientky. Hlídka  MP se dostavila  na místo. Při příchodu hlídky MP na oddělení bylo zjištěno, že pacientka trpí zjevnými  halucinacemi a  nesouvisle komunikuje  s  hlídkou  a  ošetřujícím  lékařem  a  opakovaně  se  pokouší opustit oddělení JIP. Hlídka MP se pokusila této ženě vysvětlit, že její stav je dle sdělení lékaře velmi vážný a může být ohrožena na životě. Hlídka MP se  telefonicky spojila s dcerou a přítelem této pacientky a s  jejich pomocí  se   opětovně  snažila   tuto  ženu   přesvědčit  o   nutnosti hospitalizace na oddělení chirurgie JIP. Dle ustanovení §12,odst.2 písm. a) zák.  553/1991  Sb.  byla  tato  žena  požádána  o  prokázání  totožnosti. V této osobě byla následně zjištěna paní Č., bytem Štětí. Hlídka MP  celou situaci zklidnila a po několika výzvách paní Č.  přesvědčila, že její hospitalizace na tomto oddělení je naprosto nezbytná. Poté tato pacientka s hospitalizací  souhlasila a  nechala se ošetřit. Hlídka MP  po dohodě s lékařem místo opustila.