Monthly Archives: Listopad 2012

Exkrement na náměstí nepatří

V 01:11 hodin byl na kamerovém systému spatřen volně pobíhající  pes,  který   v  prostoru nám. Míru  (pěší zóna)  vykonal potřebu. Žena stojící  opodál  následně  s ním vstoupila do živnostenské provozovny. Hlídka  zde ženu vytěžila a poučila jí o pravidlech při venčení psů. Slečna D. sdělila, že inkriminované činnosti zvířete  si nevšimla. Dále  uvedla, že  tento…
Číst více

Velmi agresivní žena

Ve 22:08 hodin nahlásil na linku 156 muž, že v panelovém  domě  na sídlišti Sportovní se snaží neznámá žena vstoupit do cizího  bytu. Hlídka  na místě  zjistila, že  žena je  pod vlivem  alkoholu  či jiné návykové látky, je agresivní  a nechce cizí byt opustit. Jelikož  žena na  výzvy hlídky  k opuštění  bytu nereagovala a  afektované…
Číst více

Nechtěla zůstat v nemocnici

Ve  21:25 hodin  na lince  156 požádal lékař  z  oddělení chirurgie JIP o příjezd hlídky MP na místo a to z důvodu problémové, nespolupracující  pacientky. Hlídka  MP se dostavila  na místo. Při příchodu hlídky MP na oddělení bylo zjištěno, že pacientka trpí zjevnými  halucinacemi a  nesouvisle komunikuje  s  hlídkou  a  ošetřujícím  lékařem  a  opakovaně  se …
Číst více

Potřeboval se učesat?

V  19:15 hodin  na  linku  156  telefonicky  oznámil  zaměstnanec  obchodního   střediska  v  ul.Bezručova, že  v  prostorách prodejny  došlo ke  krádeži  zboží.Celá  věc  byla  předána hlídce MP. V 19:21 hodin se hlídka MP dostavila  na místo  určení. Zde  byla  označena neznámá osoba, která se dle sdělení  pracovníka ostrahy měla  dopustit krádeže  zboží v celkové hodnotě 59,90,-Kč.…
Číst více

Nepovolená prořezávka stromů

V 15.00 hodin při kontrolní činnosti okrajových částí města, hlídka  MP  spatřila v lesnatém  porostu u  betonárky, dvě  starší osoby, které kácí dřevo. Jednalo se o pana F., bytem  Mělník a pana P., bytem  Mělník. Jmenovaní sdělili, že kácí soušky "my to  jen prořezáváme".  Jelikož je  majitel pozemku hlídce známý,  bylo  zřejmé, že  povolení ke …
Číst více

Chtěl svojí vlajku, skončil v léčebně

V 11:25  hodin přijala  hlídka MP  oznámení,  že pod  školní  družinou   pobíhá  muž,  který  je  vysvlečen,  pokřikuje  na kolemjdoucí, zastavuje vozidla a plive na ně. Hlídka MP na místě určení spatřila neznámého muže, který vylezl na zídku, kde je umístěný  stožár, zde muž rozvěsil své osobní věci ( mikinu a  bundu). Hlídka  muže vyzvala, aby…
Číst více

Nezpůsobilá kradla papír

V 16:10 hodin si na linku  156   stěžoval pan  Š., a to na   osobu, v  ulici Vodárenská, která  se  hrabe  v  popelnicích  a  tvoří  kolem nepořádek. Toto oznámení bylo ověřeno  také prostřednictvím kamerového systému.  V  16:30  hodin  žena naložila papír na kárku a míří směrem ke kruhovému objezdu. Hlídka  MP  ženu zastavila  a zjistila, že…
Číst více

Uvolněné koleje

Ve 14:14 hodin na linku  156 nahlásil  pan Š.,  že  na  úrovni krytého bazénu jsou uvolněné koleje a to z důvodu  chybějících šroubů. Toto oznámení bylo předáno hlídce MP a dále na ČD. Hlídka MP skutečnost ověřila a v  15:02 hodin nasměřovala odpovědného zaměstnance ČD na místo. Bylo  zjištěno, že  chybějící šrouby  netvoří pro  provoz…
Číst více

Divočák nebo mrazák?

Ve 13:06 hodin na  linku 156 oznámil pan Z., že za odbočkou  v  ul. Lesní  jsou dva  psi, kteří  trhají  divoké  prase. Hlídka MP  v místě  zjistila, že se jedná o psy jejichž majitel je hlídce znám. Tento si psy na  místě vyzvedl. Dále bylo zjištěno, že  se  nejednalo  o divoké  prase, ale o obsah…
Číst více

Podezřelá situace měla zajímavý konec

V  16:44 hodin oznámila na linku 156 paní N., že v  ul.  Na  Fialkách je opřený žebřík  o neprůhledný  plot u sousedního pozemku,  opodál stojí  vozidlo  Mercedes a uvnitř objektu  jsou neznámé osoby a  něco řežou.  Hlídka MP se dostavila  na místo  určení a monitorovala  pohyb cca 8  osob, které  byly uvnitř  pozemku (řezání,  bouchání …
Číst více