Pokuta za brýle

V   18:40  hodin  telefonicky  oznámila  pracovnice  obchodního domu  v ulici Bezručova, že v  této prodejně  byla zadržena pachatelka drobné krádeže zboží. Hlídka MP se po tomto oznámení dostavila na  místo.  Ostraha   prodejny  označila  ženu,  která se  měla  dopustit protiprávního  jednání a  to tím,  že  odcizila  spotřební  zboží  (1x dioptrické brýle ) v  celkové  hodnotě  149,-Kč.     Zboží   vložila  do   kapsy  kalhot   a  poté  prošla   pokladnou  bez  placení. Hlídka MP  následně v  uvedené ženě  vytěžila dle  § 12,  zák. 553/91 Sb. paní  Z., bytem Považská  Bystrica, Slovensko. Lustrací  na OO  PČR bylo zjištěno, že  se  nejedná o  zájmovou osobu  PČR. V  daném případě,  se tato  dopustila přestupku   dle  §50/1,  písm  a),  zák.  200/90  Sb.  Jmenovaná,  své přestupkové jednání  uznala,  zboží  poté zakoupila. Výše jmenované byla  uložena bloková  pokuta.