Monthly Archives: Září 2012

Darovaný plech?

V   19:31  hodin   telefonicky  oznámil na  služebnu  MP  Mělník  pan  S., že v ul. Pod Vrchem se pohybují tři osoby s  kárkou na  které mají naložený kovový materiál. Celá věc byla předána hlídce MP.  Hlídka MP  v  místě zjistila, že  se jedná  o dvě ženy a chlapce, bytem Kralupy nad Vlatvou a Nebužely. Výše uvedené…
Číst více

Za kosmetiku až na služebnu PČR

V 14:30  hodin oznámil  zaměstnanec prodejny  v  ul.Chloumecká, že  v  prostoru této  prodejny došlo k drobné krádeži. Hlídka MP se   dostavila  na  místo,  kde  se zkontaktovala s  oznamovatelem. Tento  označil hlídce MP podezřelou  z krádeže   zboží.  Podezřelá  uvedla,  že  u  sebe  nemá  žádný  doklad totožnosti,ale  že se  jmenuje paní Š., bytem Malešov. Hlídka jmenovanou poučila, …
Číst více

Asi měl hlad

Ve   12:21  hodin  telefonicky  oznámila  pracovnice  obchodního  domu  v  ulici Bezručova,  že v této prodejně  byl zadržen  pachatel drobné krádeže zboží. Hlídka MP se po tomto oznámení dostavila na místo.  Ostraha prodejny označila muže, který se měl dopustit protiprávního jednání a to tím, že odcizil potraviny v celkové hodnotě 101,80-Kč. Zboží vložil do  batohu a …
Číst více

Manželka usnula u poplachu

V 04:40 hodin na lince 156 žádal o příjezd hlídky MP na náměstí Karla IV. pan Č. Jako důvod uvedl podezření z  vloupání  do  jeho provozovny. Manželka  oznamovatele   šla  provozovnu   překontrolovat  a   vypnout houkající alarm. Nyní se však neozývá. Hlídka MP v místě zjistila,  že manželka  pana Č. usnula v bytě nad provozovnou. V místě…
Číst více

Odpad láká

Ve 21:18 hodin na linku  156 oznámila  žena, že  v  ul.  Bezručova bezdomovci vybírají elektro kontejner.  Hlídka MP v  místě vytěžila pana C. a  pana T. oba bytem Rumunsko. Lustrací na cizinecké  policii bylo zjištěno,  že se  nejedná o osoby zájmové. Hlídka MP jmenované z místa vykázala a celá věc byla řešena dle kompetence MP.           
Číst více

Nebezpečný pes

Ve 14:56 hodin bylo na  linku 156 oznámeno, že na Chloumku  pobíhá nebezpečný  pes. Oznamovatel  se společně  se svým  psem schoval na místní  hřbitov.  Prostřednictvím operačního střediska bylo voláno na útulek. Zde bylo zjištěno, že se jedná o útulku známého psa, proto byla na místo přivolána matka majitele  psa a to paní B., bytem Mělník. …
Číst více

Muž v celostátním pátrání PČR byl zadržen strážníky MP

V 16:11 hodin při provádění kontrolní činnosti  v ul. Bezručova, spatřila hlídka MP  na   lavičce  před   prodejnou  Kaufland, podezřelého  muže odpovídajícího popisu celostátně hledané osoby. Dle § 12 odst. 2. písm. a) zák. 553/ 1991 Sb. byl muž požádán o prokázání totožnosti. V  osobě byl následně zjištěn pan M., bytem  Liblice. Cestou operační  MP byla …
Číst více

Pokuta za brýle

V   18:40  hodin  telefonicky  oznámila  pracovnice  obchodního domu  v ulici Bezručova, že v  této prodejně  byla zadržena pachatelka drobné krádeže zboží. Hlídka MP se po tomto oznámení dostavila na  místo.  Ostraha   prodejny  označila  ženu,  která se  měla  dopustit protiprávního  jednání a  to tím,  že  odcizila  spotřební  zboží  (1x dioptrické brýle ) v  celkové  hodnotě  149,-Kč.    …
Číst více

Klepal se a tekla mu krev

V 15:42 hodin na linku 156 oznámila paní S., že v ul. Tyršova leží bezdomovec, celý se klepe a z hlavy  mu teče krev.  Operační MP přivolala na místo  RZS a hlídku MP. V 15:44 hodin byla hlídka MP na  místě a provedla prvotní ošetření muže, ve které byl následně zjištěn pan A., bytem Slovensko. …
Číst více

Hořící chatka

V 07:0 hodin operační  PČR žádá hlídku MP o výjezd do ul. Bezručova -  zahrádkářská kolonie, kde  hoří zahradní chatka - HZS jede do místa. Po příjezdu hlídky MP na místo byl již oheň uhašen. Hlídka MP dále o celé věci vyrozuměla majitelku chatky a tato se dostavila na místo, kde již celou věc řešila…
Číst více