Ukradl sýr

Ve  12:04    hodin  oznámila    operačnímu  MP zaměstnankyně    nákupního  střediska  v   ul. Bezručova,  že v prostoru výše uvedené prodejny byl přistižen  neznámý muž, při zcizování spotřebního zboží. Na místo byla vyslána hlídka  MP. V době příjezdu hlídky MP na místo  určení, byl  této zaměstnanci  bezpečností agentury jako pachatel výše  uvedeného jednání  označen neznámý muž, ve  kterém byl po  prokázání totožnosti  dle ustanovení  §  12/2  písm.  b)  zák.  553/91Sb. následně zjištěn mladík D., bytem Křivenice. Jmenovaný svým jednáním, kdy odcizil spotřební zboží  v celkové hodnotě  74.90,- Kč  ( sýr ) naplnil skutkovou podstatu přestupku  dle ustanovení §50/1 písm.a) zák. 200/90Sb. Na základě provedené  lustrace u OO PČR Mělník bylo následně zjištěno, že se v daném případě  nejedná  o zájmovou  osobu PČR. Jelikož jmenovaný se svým jednáním  mající znaky výše uvedeného přestupku souhlasil, byla mu následně hlídkou  MP uložena bloková pokuta.