Sbíral nedopalky

V 00:02 hodin na kamerovém systému v ul. Veslařská,  spatřila operátorka  podezřelého muže, který svítí baterkou na spodní balkon v uvedené ulici. Celá  věc byla předána hlídce MP. V 00:06 hodin byl v osobě zjištěn pan H., bytem Mělník. Tento uvedl, že sbírá nedopalky cigaret. Výše uvedený komunikoval velice zmateně. Dle  lustrace na OO PČR bylo zjištěno, že se nejedná o osobu zájmovou. Po provedení  lustrace  byl muž z místa vykázán a poznatek byl předán PČR k dalšímu využití.