Psal na chodníky

V 18:05 hodin byl na kamerovém systému zaznamenán mladík, který  v ul.  Vodárenská na chodník psal nápis. Další nápis psal u kruhového objezdu na autobusové zastávce. Hlídka  MP v  místě vytěžila pana N., bytem Senožaty. Lustrací na OO PČR bylo zjištěno, že se  nejedná o  osobu zájmovou. Hlídka MP  jmenovaného poučila,  že se v daném případě jedná o přestupek znečištění veřejného prostranství. Věc  byla řešena dle kompetence MP.