Povedení manželé

Ve 20:18 hodin  na  služebnu MP telefonicky oznámila zaměstnankyně prodejny v ul. Bezručova, že v prodejně přistihli pachatele bezprostředně po krádeži zboží.      Hlídka MP se ve 20:24 hodin  dostavila na  místo  určení,  kde  pracovníci  ostrahy označili ženu a muže, kteří v prodejně odcizili zboží ( kosmetiku ). Žena v  hodnotě 39,90Kč  a muž  v hodnotě 59,90Kč. Toto zboží si ukryli do kapes, a  s tímto pak  prošli pokladnou, aniž  by toto  zaplatili. Odcizené  zboží bylo  vráceno zpět  nákupnímu středisku  a toto  si pachatelé  později odkoupili.  Hlídka MP  požádala označenou ženu a muže dle §12 odst.  2 písm.  b) zák.  č. 553/1991 Sb. o prokázání  totožnosti. Po  prokázání totožnosti byli v těchto  zjištěni manželé L., bytem Štětí. Tito  se  k  činu  doznali.  Lustrací  osob  na  PČR  bylo zjištěno, že  jmenovaní nejsou  osobami hledanými,  ani  zájmovými  ze strany PČR. Za přestupek byla manželům uložena  bloková  pokuta.