Zlodějina jim nevyšla

Ve 13:30  hodin oznámil  na linku 156 neznámý  muž, že  v ulici  Strážnická  nakládají rómští  občané železo  ze zabezpečeného  objektu. Na  místo byla  vyslána hlídka MP. Tato se dostavila na místo ve 13:35 hodin.  V místě  bylo hlídkou MP následně  zjištěno, že výše uvedená  skutečnost se zakládá na pravdě. Uvnitř zabezpečeného objektu se nacházel  hlídce neznámý  muž,   který  ke   vstupní  bráně  objektu  přinášel  kovovou konstrukci haki lešení -  za branou  se dále nacházelo kovové  kolečko. Před bránou  se  nacházel druhý  z  mužů,  který  kovou konstrukci lešení a další železo nakládal do vozidla  Škoda pick-up, bílé  barvy. Na  základě ustanovení  §12/2 písm. b) zák. 353/91 Sb. byli tito muži hlídkou MP vyzváni k prokázání totožnosti. V  těchto byli  následně  zjištěni pan  M., bytem Ústí nad Labem a pan S., bytem Mělník. Na dotaz hlídky MP kdo z výše uvedeným vozidlem  přijel, bylo této sděleno, že ani jeden s přítomných - řidič vozidla, zde toto pouze  přistavil a  cca po  jedné  hodině  se  měl  na  místo  vrátit.  Cestou operační MP byla na místo následně přivolána hlídka OO PČR,  která si celou záležitost  na místě převzala.  Na žádost  hlídky OO  PČR byl  jeden z  mužů  převezen  na služebnu OO PČR.