Ukradl slivovici

Ve 20:42 hodin oznámil na linku 156 pracovník  nákupního  centra  v ul. Vodárenská, že  v prostoru  této  prodejny   došlo k odcizení zboží. Hlídka MP,  se dostavila na místo, kde se zkontaktovala s  ostrahou centra. Tato označila podezřelého muže. Dle OP  se jednalo  o pana S., bytem Štětí.  Hlídka  MP  jmenovaného poučila,  že odcizením  zboží (slivovice)  v hodnotě 149,- Kč  naplnil  skutkovou podstatu přestupku dle  ustanovení §  50/1 písm. a) zák.  č.  200/90 Sb.  krádeže. Jelikož  lustrací na  OO PČR  bylo zjištěno,  že se jedná o  osobu zájmovou, byla hlídka požádána o převoz osoby na služebnu PČR  Mělník, kde  si dozorčí  služba PČR tuto převzala.