Napadení v obchodním domě

V 19:32 hodin na linku 156 telefonicky oznámil pan O. pracovník SBS, že v obchodním centru  v ul. Vodárenská,  došlo k  napadení chlapce. Tento je nyní v prostorách prodejny a  obává se vyjít ven. V  19:39 hodin se hlídka MP dostavila do prostor prodejny. Zde se k hlídce přihlásil mladík Š., který sdělil, že byl napaden skupinkou mládeže a to především jedním chlapcem, tento mu roztrhl tričko a udeřil  jej pěstí do ruky čímž mu způsobil otok na prostředníčku pravé ruky,  dále  mu tento vyhrožoval újmou na zdraví, pokud mu nedá cigaretu. Hlídka MP provedla v místě šetření a vytěžila dalšího svědka události, tento  potvrdil výpověď  mladíka Š. Hlídka MP provedla kontrolu okolí v ul. Bezručova  u  objektu České pojišťovny. Hlídka MP zde spatřila skupinku mládeže, kde se nacházel i  mladík uvedeného  popisu. Tento  byl dle  ustanovení §  12 odst. 2) písm. a) zák. 553/1991 Sb. požádán o prokázání totožnosti.  V  chlapci  byl následně zjištěn ml. Š., bytem Mělník.  Tento se  k výše  popsanému  jednání  doznal.  Hlídka MP  jej  dále poučila, že celá věc bude postoupena  k projednání příslušnému správnímu orgánu. Mladík Š. byl dále poučen, aby v případě zdravotních obtíží s prstem,  vyhledal lékařskou  pomoc a  případně celou  věc  oznámil  na  OO  PČR Mělník,  kde může  dojít k  překvalifikování na  TČ. Hlídka MP  chlapce doprovodila k místu bydliště.