Kdo je odpovědná osoba?

V  02:52 hodin  na služebnu MP oznámil pan P., že v ul. Rohelova  z jedné z  budov zřejmě teče voda. Jedná se o objekt, kde sídlí několik firem a není zde žádný byt. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde zjistila, že z  vchodových  dveří objektu vytéká větší množství vody, zjevně z toalet -  podezření potvrzeno.  Zjištěn  tel.  kontakt  na  poruchy  v  nočních  hodinách. Operační se  telefonicky zkontaktovala  s technikem, který sdělil,  že klíče od objektu nevlastní a uvedl číslo na odpovědnou osobu - tel. nedostupný. Následně  zjištěny tel.  kontakty na firmy ve  stejné budově, ke  zkontaktování však  nedošlo. Dalším  šetřením operační  MP zjistila adresu jedné ze zaměstnankyň. Hlídka tuto zastihla doma a o havárii ji  informovala. Následně jmenovaná doprovodila hlídku do budovy, kde bylo zjištěno, že závada je  na toaletě,  ke které  nemá  klíče.  Jelikož  nebylo  možné  vypnout  hlavní uzávěr vody (mimo dosah), hlídka se pokusila  uzamčené dveře  otevřít. Následně  byl hlídkou  zjištěn uzávěr  přívodu vody  k  toaletám (další uzamčené dveře) - přívod uzavřen. Celá věc bude dořešena v dalších dnech.