Podnapilá matka s kočárkem

V 18:41 hodin tel. oznámil strážník MP v době volna, že  v  ul.  Pražská   se  nacházejí   dvě  ženy  s  kočárkem  a  jeví  známky  podnapilosti. Právě byl svědkem, jak málem překlopily kočárek. Na místo  se dostavila  hlídka MP,  která zjistila,  že se  skutečnost  zakládá na pravdě. V těchto ženách hlídka vytěžila slečnu S., bytem Bílovec, která měla  sebou   na  místě   v  kočárku   svého  ročního syna. Dále  zde byla  její  kamarádka  slečna  H., bytem Kly. Následně byly tyto ženy podrobeny  orientační dechové  zkoušce s výsledkem slečna S. 1,52 promile a slečna H. 2,53 promile. Vzhledem k této  skutečnosti byla celá věc oznámena cestou operační MP pracovnici odboru soc.  věcí  a zdravotnictví.  Tato se společně s  noční  hlídkou MP dostavila na místo.  Vzhledem  ke stavu matky a i její kamarádky, byl  kontaktován otec dítěte a tento se dostavil následně na místo. Celá věc bude dále v řešení příslušného správního odboru při MěÚ Mělník.