Monthly Archives: Květen 2012

Městská policie Mělník a učitelky

Městská policie Mělník a učitelky  V úterý 29.5.2012 byl proveden projekt prevence kriminality Městské policie Mělník, který je určen pro pedagogický personál mělnických škol. Jelikož se učitelé stále častěji stávají terčem útoku a nezřídka i napadení, byl vytvořen tento projekt, který má pedagogy připravit na různé druhy napadení a hlavně na možnosti jak se těmto projevům…
Číst více

Agresivní pacient

Ve 21:30 hodin na lince  156 požádal  lékař  z NsP  Mělník, oddělení  příjmové  chirurgie  o  hlídku  MP  na  místo.  Agresivního  pacienta  potřebují  ošetřit a není to možné.  Předáno  hlídce MP,  která byla nápomocna při nutném ošetření. V muži byl zjištěn pan K., bytem Neratovice. 
Číst více

Utekl z léčebny

V 18:40 hodin na  služebnu  MP  oznámil  anonymně  muž,  že  v  ul.Dobrovského  na příjezdové  cestě k  polorozbořené chatičce  leží muž.  Celá věc  byla  předána hlídce MP. Hlídka  MP se  následně dostavila na místo  určení,  kde bylo zjištěno, že na krajnici vozovky zde leží hlídce dobře  známý bezdomovec pan K. Tento byl zcela zjevně pod vlivem…
Číst více

Z Prahy pro papír

V 17:50 hodin na linku  156 oznámil pan Č., že u křižovatky ul. 17. listopadu  a  ul. Macharova  je muž,  který vybírá  papír z  kontejneru  na  tříděný  odpad. Hlídka  MP na místě zjistila muže, a  to pana J., bytem Praha 5. Následnou lustrací  na PČR  bylo zjištěno,  že osoba není zájmová  pro  PČR. Celá věc…
Číst více

Napadení strážníka MP

V  02:38 hodin operační  MP přijala oznámení, že v  prostoru za  provozovnou v ulici Vlasákova se  zdržují  dvě  osoby (muži), které se hlasitě hádají a zřejmě se i perou. Hlídka MP se dostavila  na místo v 02:39 hodin a zjistila, že na chodníku mezi  provozovnou  a panelovým domem jsou dvě  osoby, které se perou  -…
Číst více

Podnapilá matka s kočárkem

V 18:41 hodin tel. oznámil strážník MP v době volna, že  v  ul.  Pražská   se  nacházejí   dvě  ženy  s  kočárkem  a  jeví  známky  podnapilosti. Právě byl svědkem, jak málem překlopily kočárek. Na místo  se dostavila  hlídka MP,  která zjistila,  že se  skutečnost  zakládá na pravdě. V těchto ženách hlídka vytěžila slečnu S., bytem Bílovec, která…
Číst více

Rozbil okno u auta

Ve 14:16 hodin na linku 156 oznámil pan M., že malý chlapec hodil  že školního dvora kámen a přitom rozbil pravé zadní okno u parkujícího vozidla, které je zaparkováno vedle na cestě. Hlídka MP na místě  zjistila,  že se jedná o vozidlo Opel. Následnou lustrací  na   PČR  byl   zjištěn  majitel. Tento byl operační MP  vyrozuměn,…
Číst více

Spadl do výkopu

V 10:27 hodin na linku 156 oznámil pan B., že u živnostenské provozovny v centru města spadl do  výkopu a poranil si nohy. Hlídka MP na místě hovořila s oznamovatelem. Tento je  držitelem průkazu ZTP (slepota) a  měl odřené koleno. Muži bylo doporučeno lékařské ošetření. Dále hlídka MP kontaktovala odpovědnou osobu za výkopové práce a…
Číst více

Vypadlé pojistky

V 09:49 hodin na linku 156 žádal o informaci muž, kam se má obrátit v případě, že mu vypadly pojistky a nelze mu jistič nahodit. Bylo mu doporučeno, aby se obrátil  na elektrikáře  nebo na  firmu, která  mu dodává  elektřinu. Dále mu byl předán kontakt na elektrikáře.
Číst více

Hudba z kempu

Ve 22:16 hodin bylo na linku 156 několikrát hlášeno rušení nočního klidu z  kempu. Jednalo se o hlasitou reprodukovanu hudbu. Operační  MP se  telefonicky spojila s pořadatelem, který přislíbil, že hudbu ztiší. Jelikož ke ztišení hudby nedošlo, dostavila se hlídka MP na místo, kde se spojila s pořadatelem. Tento byl vyzván k nastolení nočního klidu.…
Číst více