Záškolák na autobusovém nádraží

V 09:07 hodin prostřednictvím kamerového systému  spatřila operační  MP na autobusovém nádraží  chlapce, který odpovídal popisu chlapce, který se soustavně dopouští záškoláctví.  Tento  poznatek  byl  předán  odpovědné sociální pracovnici, která se dostavila  současně s hlídkou MP  na autobusové nádraží. Celou věc již dále řešila tato sociální pracovnice, dle svých zákonných kompetencí.