Poskytl cigaretu chlapci

Ve 13:13  hodin spatřila operátorka kamerového systému,  na autobusovém  nádraží skupinku  dětí  a  již dobře  známého pana  K. (  uživatel drog)  . Jedno  z dětí  kouřilo cigaretu. Celá věc byla   předána hlídce MP. Ve  13:18 hodin se hlídka  MP dostavila na místo určení. Zde požádala o prokázaní  totožnosti chlapce. Bylo zjištěno, že se jedná o třináctiletého mladíka D. Jmenovaný uvedl, že cigaretu mu dal přítomný pan K., bytem  Tuhaň.  Pan K. celou věc potvrdil. Jmenovanému hlídka MP  sdělila, že se  dopustil přestupku  dle ustanovení § 30 odst. 1) písm. a)  zák.  200/1990 Sb. Přestupek  bude postoupen příslušnému správnímu odboru k  dořešení. Dále hlídka MP vyrozuměla otce mladíka D., že  celá věc bude předána odboru soc. věcí a zdravotnictví při MěÚ Mělník.