Podnapilá žena na ubytovně

V  16:31 žádá  dozorčí služba  OO PČR Mělník  o výjezd hlídky MP  do  ubytovny v ul.  Strážnická. Zde  nahlásila paní K.,  bytem  Nymburk, že byla napadena  svou spolubydlící.  Hlídka MP  v místě  hovořila s  oznamovatelkou,  která označila svou spolubydlící paní H., bytem Jirkov. Tato se doznala, že  jmenované dala políček do hlavy za vulgární nadávky. Hlídka MP nabídla paní K. lékařské  ošetření,  které  odmítla. Ostatní  obyvatelé ubytovny označili paní K. za problémovou osobu, často prý bývá v  podnapilém stavu  a je velmi vulgární. Obě znesvářené strany  hlídka  MP poučila  o možnosti  návrhu  na  projednání  přestupku  příslušnému správnímu  odboru  při  MěÚ  Mělník  nebo  případně  podání  trestního  oznámení. Vzhledem  k tom,  že již  v místě  nedocházelo k  narušování  veřejného pořádku hlídka MP místo opustila. O celé věci byl zpětně vyrozuměn dozorčí OO PČR Mělník.