Odcizená kola z vozidla

V  8:43 hodin  hlídka MP  při provádění  kontrolní činnosti  zjistila,  že u  osobního motorového  vozidla  tov.  značky Volkswagen Passat,  černé barvy, chybí  všechna kola.  Hlídka MP  pojala důvodné  podezření,  že  v  místě  došlo  ke  spáchání trestného činu. Hlídka  MP provedla lustraci na OO PČR z důvodu zjištění  majitele  vozidla. V  osobě majitele  byl následně  zjištěn pan  P., bytem Přívory, který se do místa dostavil. Tento potvrdil, že mu kola byla odcizena. Dále ovšem celou věc nechtěl řešit.  Hlídka MP  jej seznámila  s možností  dalšího  postupu. Výše jmenovaný odmítl celou věc oznamovat na PČR. Hlídka MP v  místě pořídila fotodokumentaci k dalšímu možnému využití.