Nechtěná přízeň

V 19:17 hodin na  lince 156 žádala operátorka PČR o součinnost při řešení neshody  v domě s  pečovatelskou službou. Pan Z. si   stěžoval  na  opakované  obtěžování  ze  strany  paní J.,  která  vůči  jeho  osobě  projevila  zájem.  Pan  Z. jmenovanou odmítl  a ta  ho neustále  obtěžuje boucháním  na  dveře  a  nošením jídla  a pití  před dveře  jeho obydlí.  Tato skutečnost  byla  potvrzena také  správcovou budovy.  Hlídka MP  se také  snažila celou  věc  projednat  s  paní  J.,  která přes veškerou snahu odmítla s hlídkou MP  komunikovat,  a  neotevřela dveře. Prostřednictvím operačního střediska MP  bylo hovořeno  s  vedoucí  odboru  sociálních  věcí, která se bude snažit spor mezi spolubydlícími prošetřit  a vyřešit.