Měl zájem o rozvodnou skříň

V 8:25  hodin operační OO PČR nahlásil,  že v  ul. Nádražní jde muž  ve  věku  30 let, který má  na kárce  rozvodnou skříň. Hlídka MP  vytěžila  v  provozovně sběrných  surovin pana D., bytem  Kralupy nad Vltavou  tč.  "bezdomovec". Tento hlídce sdělil, že skříň sebral za tratí na  trávě.  Hlídka MP muže požádala, aby tuto doprovodil k fyzickému určení místa.  Ten tak  dobrovolně učinil - na místě hlídka provedla šetření  a to  i  dotazem  u drážní  služby,  původní  místo  uložení  el.  skříně  však  nezjistila.  Na základě  lustrace osoby (opakovanost) službu  konající  operační PČR sdělil, že vysílá hlídku OO PČR, která si na místě  celou  věc převzala.