Měl chuť na čokoládu

Ve  20:56   hodin  na  služebnu  MP  telefonicky  oznámil  zaměstnanec  nákupního centra v ulici Vodárenská, že v  jejich prodejně přistihli pachatele  bezprostředně po  krádeži  zboží.  Hlídka  MP se ve 21:02  hodin  dostavila na  místo  určení,  kde  pracovník  bezpečnostní  služby hlídce označil muže,  který v  prodejně  odcizil  zboží (1x čokoláda ) v hodnotě 47,90 Kč. Toto zboží ukryl v kapse u  bundy, a  s tímto  pak prošel  pokladnou, aniž  by  toto  zaplatil. Odcizené zboží  bylo  vráceno  zpět  nákupnímu  středisku.  Hlídka  MP  požádala označeného  muže dle  § 12 odst. 2 písm. b) zák. č.  553/1991  Sb. o prokázání totožnosti. V muži byl zjištěn pan F., , bytem  Malý Újezd. Tento se k  činu  doznal. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný není  osobou  hledanou, ani zájmovou ze strany PČR. Panu F. bylo hlídkou sděleno,  že se svým jednáním dopustil přestupku dle § 50 odst. 1 písm. a)  zák.  č.  200/1990 Sb..  Protože se  v daném  případě jedná  o bezdomovce  a  uložení blokové pokuty by bylo zřejmě neúčinné, bude celá věc  předána  příslušnému orgánu  k provedení  dalších opatření.