Bezdomovci a papír

Ve 12.07 hodin nahlásila na linku 156 žena, že  v ul.  Kosmonautů z  kontejneru na  tříděný odpad, dva muži  vybírají papír. Na  místo určení  se dostavila  hlídka MP, která zde  vytěžila pana B., bytem Mělník a pana Š., bytem  Košice, Slovensko,   t.č.  oba  "bezdomovci".  Následnou lustrací  na OOPČR bylo zjištěno, že se nejedná o zájmové osoby. Muži  byli hlídkou MP poučeni, papír vrátili zpět do kontejneru a místo opustili. Vzhledem k sociální  situaci obou  jmenovaných by bylo blokové  řízení bezpředmětné. Celá věc tak byla řešena domluvou.