Monthly Archives: Březen 2012

Podezřelé osoby na parkovišti

V 17:56 hodin na linku 156 oznámil pan U., že na terasovitém parkovišti jsou tři osoby a pokouší otevírat dveře u parkujících vozidel. Mají s sebou  psa. Hlídka MP tyto osoby vytěžila na autobusovém nádraží. Jednalo se o bratry W., bytem  Velký Borek.  Třetí  osoba  byl hlídce známý pan K. Na PČR byla provedena lustrace …
Číst více

Spletl si bratra s bezdomovcem

Ve 14:41 hodin oznámil pan V., že ve vchodě jim spí  bezdomovec. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o  muže, který v  tomto domě  bydlí a je to bratr oznamovatele, který odjel  na jízdním kole  pryč. Spící muž byl ve značném stavu opilosti. Hlídka následně muže doprovodila až do jeho bytu. 
Číst více

Nový “bezdomovec”?

V 10:38 hodin na linku  156 oznámila  zaměstnankyně ČSAD, že v  hale se  jim  tam  usadil bezdomovec,  který nechce  opustit prostor.  Hlídka MP  na  místě vytěžila pana  N., bytem Praha  10. Lustrací  na PČR bylo zjištěno, že  se  nejedná  o osobu zájmovou pro  PČR. Muž byl  následně z  místa vykázán.
Číst více

Za malou potřebu, malá pokuta

Krátce po půlnoci byl prostřednictvím kamerového systému zahlédnut muž, který přecházel přes  náměstí Míru a zastavil se na křižovatce ulice  Legionářů a Husova. Tento  muž začal v podloubí močit na dlažbu a fasádu domu. Hlídka MP  muže vytěžila a  za tento  přestupek  mu  uložila blokovou pokutu ve spodní hranici. V  muži  byl zjištěn pan K.,…
Číst více

Zkoušel rychlost výjezdu hlídky MP?

Ve 22:50 hodin na si linku  156 stěžoval pan  L., bytem Mělník,  že  mezi  "Tyršákem"  a  bývalou prodejnou nábytku, stojí  na chodníku  15 vozidel  a nelze  chodit po  chodníku. Jmenovaný dále  uvedl, že  si na  místě na  hlídku MP  počká a  pořídí fotodokumentaci,  kterou postoupí  do  novin. Hlídka  MP  se  na  místo  dostavila ve  22:53…
Číst více

Měla strach o souseda

V 19:21 hodin na linku  156 nahlásila paní V., pohřešování souseda pana M., který odešel z  domu včera 28.3.2012  kolem třetí hodiny a dosud se nevrátil. Oznamovatelce  bylo doporučeno,  aby informovala  také PČR.  Hlídka MP  provedla ve  20:34 hodin  kontrolu restauračních zařízení,  kam  pohřešovaný  dle  místní znalosti  chodí. Zde  bylo zjištěno, že jmenovaný zde opravdu…
Číst více

Nálepky po celém parku

Hlídka MP  prováděla kontrolu parku na  Polabí zaměřenou  na nedodržování dopravního značení: Zákaz vjezdu  cyklistů. Dále bylo zjištěno, že  v parku jsou na odpadkových koších, lampách a  lavičkách  umístěny žluté  nálepky s  textem  "  Koupím  byt  v  této lokalitě".  Hlídka MP  uvedené  nálepky  odstranila. Následně bylo telefonicky hovořeno s paní Š., která  doznala, že  v…
Číst více

Felicia z Líbeznic

V 16:25  hodin hlídka  MP provedla místní šetření v ul. Pražská, kde   na komunikaci, je  dlouhodobě odstavené  osobní motorové  vozidlo,  tov.  značky Škoda  Felicie, vínové barvy. Zmiňované  vozidlo má propadlou STK  a dále  propíchnuté kolo. Dle lustrace  bylo zjištěno, že  majitelem je  pan R., bytem Líbeznice. Úsekář se s  výše  jmenovaným telefonicky zkontaktoval, obeznámil ho…
Číst více

Zatím se nenašla

V 16:55  hodin byla  hlídka MP požádána o součinnost s OŘ PČR  Mělník,  při  pátrání po  osobě. Jmenovaná osoba tohoto  dne zanechala  dopis na  rozloučenou s tím, že  chce spáchat sebevraždu utopením. Po dohodě s PČR byla hlídce MP  přidělena  část úseku  a to  od začátku  chatové oblasti  na Polabí, podél cukrovaru směrem k bývalé…
Číst více

Krádež kola přímo pod kamerou

V 19:20 hodin na služebnu MP telefonicky oznámil řidič autobusu  ČSAD, že  nějací  mládí  chlapci na autobusovém nádraží  odcizili jízdní  kolo. K obdrženému oznámení  byl využit  kamerový systém,  na kterém  operační MP spatřila, jak  tito chlapci kopou do kola, které si z místa odvedli a poté ho odhodili do křoví. Hlídka MP se v 19:24…
Číst více