Úder pěstí nechtěl řešit

V 16:58 hodin operační OO  PČR žádá  hlídku MP  o prověření  informace. V jedné z provozoven v centru města má docházet ke rvačce mezi svatebčany. V 17:00 hodin hlídka MP v  místě hovořila  s panem J.,  bytem Děčín, zaměstnanec provozovny. Tento uvedl, že  v místě  byl   napaden neznámým mužem ( úder pěstí),  celou  věc dále nechce řešit. Hlídka o celé věci cestou operační  informovala  OO PČR Mělník.