Zloděj labužník

V  19:07  hodin  požádala  telefonicky  zaměstnankyně nákupního střediska  v ul. Bezručova o  výjezd  hlídky MP,  jelikož zde  byl přistižen pachatel bezprostředně po  krádeži zboží.  Hlídka MP se  dostavila na místo určení, kde ostraha označila hlídce pachatele krádeže,  který v prodejně odcizil zboží  (1x sýr MOZZARELLA) v celkové  hodnotě  87,50,-Kč. Toto  zboží ukryl  v bundě  a s  tímto pak  prošel   pokladnou,  aniž by zaplatil.  Odcizené zboží bylo vráceno  zpět nákupnímu středisku. Hlídka MP požádala označeného muže dle § 12 odst. 2 písm.b) zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Po tomto byl  v  muži zjištěn pan  C., bytem  Veltrusy. Tento se k činu doznal. Lustrací osoby na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný není osobou hledanou, ani  zájmovou ze strany PČR. Panu C. bylo hlídkou sděleno, že se svým jednáním  dopustil přestupku dle § 50 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1990 Sb..  Za  tento mu byla hlídkou uložena bloková pokuta.