Zašlapu tě do země

V 16:23 hodin na linku 156 telefonicky oznámila žena, že venčila s kolegyní psa a byla velmi vulgárně napadena pánem, který  ji dále hrozil, že vyjde ven z domu a dle jeho slov ji "zašlape do  země". Hlídka MP následně  v místě hovořila oznamovatelkou a dále s další svědkyní celé události. Uvedené ženy sdělily, že s pánem  mají dlouhodobé  neshody při venčení psů.  Hlídka dále v místě hovořila s panem P. Tento uvedl, že mu ženy schválně venčí  psy pod oknem a tito zde močí a kálejí. Žádná ze stran celou věc nechtěla řešit  v rámci občanskoprávního sporu. Celá záležitost bude předána  k  dořešení příslušnému úsekáři.