Také za alkohol se musí platit

Ve 21:07  hodin požádal  telefonicky operační OO PČR  o vyslání  hlídky MP do nákupního střediska  v ul.  Klášterní, jelikož zde přistihli pachatele bezprostředně po krádeži zboží. Hlídka MP se dostavila na místo určení, kde ostraha  označila hlídce  pachatele krádeže,  který v  prodejně  odcizil zboží (1x láhev  mléčný  likér  )  v  celkové  hodnotě  76,90,-Kč. Toto  zboží ukryl  za pasem  kalhot a s tímto  pak prošel  pokladnou, aniž by toto zaplatil. Odcizené zboží bylo  vráceno zpět nákupnímu středisku. Hlídka MP požádala označeného muže dle §  12  odst. 2 písm.b) zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Po  tomto  byl v  muži zjištěn  pan H., bytem Kly. Tento  se k činu doznal.  Lustrací  osoby na  PČR bylo  zjištěno, že  jmenovaný není osobou hledanou,  ani  zájmovou ze strany PČR.  Panu H.  bylo hlídkou sděleno, že  se  svým jednáním  dopustil přestupku dle §  50 odst.  1 písm. a) zák.  č.  200/1990 Sb.. Za tento mu byla hlídkou uložena bloková pokuta.