Nezvaný host v domově seniorů

Ve 13:21 hodin na  linku 156 oznámila paní B. z domova seniorů, že  neznámý  muž prohrabával klientům  věci a na záznamu kamery nebyl spatřen  jeho odchod. Žádá hlídku MP k prohlídce budovy. Předáno hlídce MP,  která  zkontaktovala  s  oznamovatelkou  a  provedla místní  šetření. Na základě  informací -  popis osoby, jeho  pohyb  na  základě svědků apod. hlídka provedla kontrolu budovy, při které  nebyl  muž  zjištěn. Celá věc byla předána na OO PČR Mělník.